Criminal Justice 2008

hu
RSS
Helyreállító igazságszolgáltatás

Partnerek és támogatók:

   

    

   

  

Az Európai Bizottság „Criminal Justice 2008”
programjának pénzügyi támogatásával

Szakmai fordító partnerünk az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Regisztrálna?

Hungary

2012. 04. 25

A "Felelősségvállalás, Kapcsolat és Helyreállítás" c. kötet teljes szövege letölthető ingyenesen. A kötet a magyarországi, angliai, német és belgiumi kutatási eredményeket és esettanulmányokat tartalmazza.

A kötet címe...

E tanulmánykötet az Európai Bizottság Criminal Justice 2008 Programja által támogatott "

2012. 02. 14

A MEREPS (Mediációs és Helyreállító Igazságszolgáltatás a Büntetés-végrehajtásban) című projekt zárókötete megjelent magyar nyelven. A kötet tartalmazza a MEREPS-partnerek börtönmediációval kapcsolatos kutatásainak eredményeit,...

E tanulmánykötet a magyar és a nemzetközi MEREPS partnerek három éven keresztül megvalósított munkájának összegzését, eredményeit, tanulságait, tapasztalatait és javaslatait foglalja össze.

Elsőként az Országos Kriminológiai Intézet több éves empirikus kutatásainak hátteréről, a vizsgálat...

2011. 07. 04

Dr. Barabás Andrea és Dr. Windt Szandra képviselte a MEREPS projektet az éves közgyűlésen és konferencián, a projekt előrehaladását és a kísérleti börtönmediációs program eddigi eredményeit mutatva be a...

A találkozó június 15-én, Brüsszelben zajlott. Az egynapos konferencián megtörtént az előző évi közgyűlés jegyzőkönyvének és a szervezet éves jelentéseinek elfogadása, elhangoztak a bizottságok beszámolói, szó esett a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokról és finanszírozási kérdésekről...

2011. 05. 26

A Foresee Kutatócsoport ügyvezetője a MEREPS program eddigi eredményeiről tartott előadást a résztvevőknek.

Ez az évente megrendezésre kerülő konferencia találkozási lehetőséget biztosít a mediáció kultúrájának meghonosítására, művelésére létrehozott intézmények, szervezetek találkozójára, az aktuális kérdések megvitatására.

Résztvevői az igazságügyi, a munka, az egészség, az oktatásügy, a...

2011. 03. 19

Negrea Vidia és Z. Papp Zsuzsanna vezetésével interaktív szekcióülésen vettek részt az érdeklődő szakemberek a „Zárt ajtók – nyitott lelkek” konferencia ráadásnapján.

Az ülésen a helyreállító igazságszolgáltatás általános bemutatása mellett sor került a helyreállító igazságszolgáltatás alapelveinek és módszereinek gyermekvédelmi intézményben történő alkalmazási lehetőségeinek megvitatására is.

A konferenciáról részletesen

2011. 02. 10

Az immár második éve megrendezett „Zárt ajtók – nyitott lelkek” konferencián Barabás Tünde vezetésével zajlott a „Resztoratív, mediációs technikák a börtönökben” című szekcióülése.

Az ülésen Kovács Mihály, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön osztályvezetője, a MEREPS projekt szakmai partnere előadásában hallhattunk a MEREPS programról, amelyben a helyreállító...

2010. 10. 28

2010 októberének végén sikeresen lezajlott a Balassagyarmati Fegyház és Börtön közel 30 alkalmazottja számára tartott háromnapos, interaktív képzés, mely a resztoratív igazságszolgáltatás elméletét, gyakorlatát, és...

A közel 30 résztvevő összetétele a következőképpen alakult: a Balassagyarmati Fegyház és Börtön. parancsnoka, osztályvezetője, nevelői, felügyelői, pszichológusa és egyéb dolgozói, nevelők a Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetéből, illetve szociális munkások, pártfogók, pedagógusok,...

2010. 10. 07

2010. szeptember 27-én került sor a MEREPS Projekt keretein belül a balassagyarmati börtönben egy ötven szakember részére megtartott szakmai műhelyre. A rendezvény célja az érintettek felkészítésem tájékoztatása volt annak...

A szakmai műhelyt Dr. Budai István intézetparancsnok nyitotta meg, majd a résztvevők bemutatkozását követően a MEREPS Projektet és a hozzá kapcsolódó kutatásokat mutatta be Dr. Fellegi Borbála, Dr. Barabás Tünde valamint Dr. Windt Szandra (mindhárman a MEREPS Projektben részvevő szakemberek)....

2010. 10. 05

A MEREPS Projekt keretében 2010. szeptember 28-án a Balassagyarmati Börtönben megtartásra került egy felelősségvállalásról, sértetti szempontok felismeréséről szóló egynapos „Zákeus program” 18 elítélt részvételével. A rendezvény...

A MEREPS Projekt keretében szervezett, nemzetközileg The Sycamore Tree Project® néven ismert...

2010. 06. 21

Az alábbi összefoglaló Laura Mirsky cikke alapján készült. A cikkben Negrea Vidia munkásságának legújabb fejleményét, a resztoratív technikák egy szakközépiskolai konfliktus során történt sikeres alkalmazását mutatja...

2010 áprilisában Negrea Vidia, a Közösségi szolgáltatások Alapítványa Magyarország igazgatója, négy budapesti ifjúsági otthonban tartott bemutatót helyreállító konferenciák tartásval kapcsolatban. Ám ez csak kis része annak a munkának amit a helyreállító szemlélet magyarországi meghonosítása...

2010. 04. 22

Dr. Barabás Tünde cikke a MEREPS Projektről és annak várható magyarországi eredményeiről.

A bűnözés megállíthatatlan terjedése a XX. század második felétől a büntetés hatékonyságának és céljának felülvizsgálatára késztette az elméleti és gyakorlati  szakembereket. Ennek hatására a kriminálpolitikai elképzelésekben az egyik oldalon a megtorlás és szigor pragmatikus igénye, a másik...

2010. 03. 23

2010. február elsején az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar konferenciát rendezett, Tökölön "Zárt ajtók – nyitott lelkek" címmel.

A plenáris ülésen dr. Kerezsi Klára (OKRI, igazgatóhelyettes) A gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés helyzete, kezelésének lehetőségei hazánkban, Fliegauf Gergely bv. alezredes (Rendőrtiszti Főiskola, tanársegéd): Börtönártalmak fiatalkorú fogva tartottaknál, míg Oláh László r....

2009. 12. 02

A 2009. november 12-ei tanulmányút során Barabás Tünde, PhD és Windt Szandra, PhD előadást tartottak a mediáció és a resztoratív igazságszolgáltatás magyarországi helyzetéről

A magyar büntetőjogban nem célja sem az eljárásnak sem a büntetés végrehajtásának, hogy az érintettek közti megbékélést szorgalmazza, és ennek elérésére alkalmatlan is. Ebből következően, hacsak az érintettek ki nem egyeztek az első bírósági tárgyalásig, nincs lehetőségük erre már a későbbiek...