Criminal Justice 2008

hu
RSS
Helyreállító igazságszolgáltatás

Partnerek és támogatók:

   

    

   

  

Az Európai Bizottság „Criminal Justice 2008”
programjának pénzügyi támogatásával

Szakmai fordító partnerünk az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Regisztrálna?

Partnerek

A MEREPS Projektben résztvevő partnerek közt egyaránt találunk képviselőket a bírói, a jogalkotói, a tudományos illetve a civil szférából.

Kiemelkedő fontosságot tulajdonítunk annak, hogy ezek a szervezetek kiegyensúlyozott szerepet kapjanak az interdiszciplináris kutatásban és a politikák kialakításában, ezáltal biztosítva, hogy a projekt eredményei megfelelnek a fent említett szektorok igényeinek és lehetőségeinek.

Ebből következően a Foresee Kutatócsoport és a MEREPS Konzorcium többi tagja kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a lehető legszélesebb körből vonjanak be partnereket a projektbe.

Mindezt figyelembe véve a MEREPS projekt partnerei a következő intézmények:

Balassagyarmati Fegyház és Börtön – A MEREPS projekt keretén belül végrehajtandó kísérleti börtön-mediációs program a BFB dolgozóinak és fogvatartottjainak bevonásával kerül megvalósításra. A pilot progam megvalósításának helyi felelősei a BFB által erre a feladatra kiválasztott két BFB alkalmazott, akik részt vettek a három napos mediációs képzésen is.


Igazságügyi Hivatal Az Igazságügyi Hivatal önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, országos hatáskörű, központi hivatal, irányítását és szakmai felügyeletét az igazságügyi és rendészeti miniszter gyakorolja.

Az Igazságügyi Hivatal által delegált képviselők részt vesznek a projekt keretén belül megszervezendő, három napos, börtön-mediációs programokat bemutató külföldi tanulmányúton 2009-ben Angliában, valamint  a projekt 2,5 napos zárókonferenciáján 2011-ben Magyarországon.

A Foresee Kutatócsoport által delegált szakértők egy előadást tartanak az Igazságügyi Hivatal számára a projekt keretén belül megszervezett kutatás, pilot program és nemzetközi tapasztalatcsere tapasztalatairól.

Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország folyamatos szakmai tapasztalatcserével, információcserével és bizonyos tevékenységek közös végrehajtásával segíti a projektet.

Magyar Bíróképző Akadémia Az Akadémia a magyar jogtörténet egyedülálló vállalkozásaként az európai mintákra és a hazai jogrendszerbeli sajátosságokra építve a magyar igazságszolgáltatás tagjai számára kíván magas színvonalú, hatékony képzést biztosítani. Az intézményes keretek adta lehetőségek kihasználásával korszerű, európai színvonalú, a modern élet követelményeinek megfelelő képzési és tudományos központként igyekszik támogatni a bíróságok munkáját.

A Magyar Bíróképző Akadémia által delegált képviselők részt vesznek a projekt keretén belül megszervezendő, három napos, Magyarországon megrendezésre kerülő mediációs képzésen. A Foresee Kutatócsoport által delegált szakértők egy előadást tartanak az MBA számára a projekt tapasztalatairól. Az MBA hírlevelein és egyéb kommunikációs csatornáin keresztül tájékoztatja munkatársait és célcsoportjait a projekten belül MBA számára megküldött hírekről, információkról.

Magyar Bűnmegelőzési és Börtön Missziós Alapítvány - a resztoratív nézeteket a börtönön belül, önkéntesek körében, csoportos foglalkozások, egyéni pszichológiai foglalkozások és közösségi programok útján népszerűsítő szervezet. Az egyes foglalkozások során az áldozatokkal kapcsolatos empátia, a felelősségvállalás, a következményekkel való szembenézés, a közösség igényeinek megismerése, a helyreállítás, és a megbocsátás vannak a középpontban.

Az MBBA szakmailag közreműködik a MEREPS projekt során megrendezésre kerülő képzések kidolgozásában és megtartásában, valamint a kísérleti mediációs program bevezetésében.

The Forgiveness Project - A „The Forgiveness Project" egy Egyesült Királyságbeli jótékonysági szervezet, melynek célja, hogy valódi emberi történeteken keresztül mutassa be a megbocsátást, a kibékülést, a konfliktusmegoldást. Hitük szerint a múlt sebeinek begyógyításával egy jobb jövő építhető. Küldetésüknek a megbocsátás és megértés értékeinek népszerűsítését tekintik. Sokan azok közül, akiknek történeteit szerepeltetik, személyesen is hajlandóak megosztani tapasztalataikat. Elsősorban börtönökben, iskolákban, hitközösségekben dolgoznak, de elérhetőek bármilyen csoport számára, amelynek tagjai a megbocsátást keresik, akár annak tág, politikai értelmében, akár csak a saját életükön belül. A „The Forgiveness Project” vallásilag és politikailag semleges. Céljuk személyes történetek felhasználásával felhívni a figyelmet a megbocsátásra, mint értékre, bíztatni az embereket, hogy gyakorolják e nemes gesztust, és ily módon átalakítsák az emberek gondolkodását.