Criminal Justice 2008

hu
RSS
Helyreállító igazságszolgáltatás

Partnerek és támogatók:

   

    

   

  

Az Európai Bizottság „Criminal Justice 2008”
programjának pénzügyi támogatásával

Szakmai fordító partnerünk az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Regisztrálna?

Korábbi tanulmányok

2011. 10. 12

2011 augusztusában az angol városokat évek óta nem látott mértékű zavargások rázták meg.

Az események nyomában kialakuló vita középpontjában a gyermekek és fiatalok zavargásokban játszott meghatározó szerepe állt, miközben a valóságban az elítéltek életkora egy jóval szélesebb skálán mozgott, mint azt eredetileg feltételezték.

A vita végül hangsúlyok mentén szétvált. Egyesek...

2010. 08. 06

De hát a megszégyenítésnek általában nem is erkölcsi, hanem politikai, didaktikai és esztétikai célja van. Olyanok, mint a közösség megfegyelmezése, összetartása, átnevelése, az ellenfél leterítése, a közönség szórakoztatása....

A hódmezővásárhelyi önkormányzat az elmúlt hónapban több mint háromszáz névből álló listát hozott nyilvánosságra azok személyes adataival, akik magukat rászorulónak vallva segélyt igényeltek, azonban nem vették át vagy a felajánlott közcélú munkát visszautasították, s ezzel az önkormányzat szerint...

2010. 08. 01

A Huikahu Helyreállító Kör egy, az elítélt társadalomba való visszailleszkedését megtervezni hivatott csoportfolyamat, melyben részt vesz az elítélt, a családja, a barátai, valamint legalább egy képviselő a börtönből. Az eljárást...

Az eljárás eredetileg a "Helyreállító Körök" névre hallgatott, később kapta meg a "Huikahi Helyreállító Körök" elnevezést abból a célból, hogy megkülönböztessék a társadalomba visszatérésnek ezt, a Hawaii-ra jellemző módját más resztoratív eljárásoktól. Hawaii nyelven a hui...

2010. 07. 19

A magyar pártfogó felügyelői szolgálat évek óta az egyik legfontosabb feladatának tekinti a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazási lehetőségeinek bővítését a bűnelkövetőkkel folytatott munka során. Ezt a törekvést...

A családi döntéshozó csoportkonterencia alkalmazásának lehetőségei a pártfogó felügyelői munkában

 A szervezet ugyanakkor arra törekszik, hogy egyéb ügycsoportjaiban is érvényesítse a helyreállító igazságszolgáltatás elveit, és a különféle helyreállító technikák a pártfogó...

2010. 07. 19

”A helyreállító igazságszolgáltatás egy olyan folyamat, melynek során a konkrét bűncselekményben érintett felek közösen oldják meg a bűncselekmény nyomán kialakult helyzetet, és közösen kezelik annak következményeit.” (Tony F....

Az „igazság” fogalma, ahogyan azt a hagyományos, büntető szemléletű rendszer értelmezi, gyakran eltér attól, amit az áldozatok értenek e fogalom alatt. Az Egyesült Királyságban az igazságszolgáltatási rendszer a megtorlásra, vagyis az elkövető által okozott sérelem megállapítására és az ennek...

2010. 07. 19

Magyarországon a helyreállító paradigma szorosan összekapcsolódik a bűnmegelőzés céljával: a Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája (2003) volt az első nemzeti szintű dokumentum, amely zászlajára tűzte a helyreállító...

A helyreállító paradigma, a bűnmegelőzés és a helyreállító börtön

A stratégia szemlélete szerint a sikeres helyreállító eljárások eredményéhez egyben megelőző hatás is társul. A helyreállító filozófia középpontjában az elkövető, a sértett és a közösség áll, ők azok, akiknek a...

2010. 07. 19

A szerző által bemutatott program sikeresnek mondható, hiszen az első évben 23 elítélt vett részt a kísérleti projektben, ebből 19 elkövető (83%-uk) esetében a viselkedésük alapján arra lehetett következtetni, hogy csökkent a...

Egy kevésbé szigorú biztonsági intézkedések mellett működő börtön esetén fontos a jó kapcsolat a helyi közösséggel, és a börtön integrálása a helyi közösség életébe. A HMP Standford Hill egy nyitott rezsim szerint működő börtön 464 férfi fogvatartottal. Az elítéltek szabadságvesztése változó...

2010. 07. 19

Bár az Európa Tanács általános fogalom-meghatározásra törekszik, tagadhatatlan, hogy az európai országokban alkalmazott mediációformák között komoly eltérések vannak. A bűncselekményből eredő konfliktusok külső személy aktív...

A börtönmediáció és a helyreállító igazságszolgáltatás Európában és a világ többi részében

A helyreállító igazságszolgáltatással kapcsolatban két jelentős nemzetközi dokumentumot kell megemlítenem. Az egyik az ENSZ 2002 áprilisában kiadott dokumentuma a helyreállító...

2010. 07. 19

A belga igazságszolgáltatási rendszerben különböző szinteken működnek mediációs programok. Ma Belgium minden egyes bírósági kerületében működik mediációs szolgálat a fiatalkorú elkövetők számára. A kilencvenes években kisebb...

A jelenlegi helyzet Belgiumban

A belga igazságszolgáltatási rendszerben különböző szinteken működnek mediációs programok.
Az első fiatalkorúakkal foglalkozó kísérleti projekt az 1980-as évek végén indult. Ma Belgium minden egyes bírósági kerületében működik mediációs...

2010. 07. 19

A belga börtönök három típusba sorolhatók. A zárt típusú börtönökben folyamatosan szigorú megfigyelés alatt állnak az elítéltek, a létesítményt magas falak veszik körül, a bent történteket pedig kamerarendszer figyeli. A félig...

A büntetés-végrehajtási szervezet Belgiumban

A belga börtönökben jelenleg mintegy 10.348 fogvatartottat - 9.944 férfit és 404 nőt - őriznek. Belgium népessége több mint tíz és fél millió. Az országban 31 börtön van. Egyes börtönökben csak néhány elítéltet őriznek la legkisebben...

2010. 07. 19

A rendszerváltást követően a megváltozott életviszonyok, a bűnözés jellegének változásai, a lakosság szubjektív biztonságérzetének csökkenése, a bűnözéstől való félelem növekedése a büntetőjogi reakciókészlet átgondolásának...

A szabadságvesztés alternatívái körébe tágabb értelemben nemcsak a szabadságvesztéssel nem járó büntetőjogi szankciók tartoznak, hanem a büntetőeljárás alternatívájaként a diverzió, a kompenzáció, a kárjóvátétel különböző formái is. A kárjóvátételi igazságszolgáltatás szorosan kapcsolódik a...

2010. 06. 28

Research report looking at the use of restorative justice with hate crime offences.

Unfortunately, many people living in the UK have at some point in their lives had either personal or indirect experience of Hate Crime. A pointless and cruel crime that can not only leave victims with physical scarring but also psychological scarring which can devastate innocent people’s lives.

2010. 06. 21

Az alábbi összefoglaló Laura Mirsky cikke alapján készült. A cikkben Negrea Vidia munkásságának legújabb fejleményét, a resztoratív technikák egy szakközépiskolai konfliktus során történt sikeres alkalmazását mutatja...

2010 áprilisában Negrea Vidia, a Közösségi szolgáltatások Alapítványa Magyarország igazgatója, négy budapesti ifjúsági otthonban tartott bemutatót helyreállító konferenciák tartásval kapcsolatban. Ám ez csak kis része annak a munkának amit a helyreállító szemlélet magyarországi meghonosítása...

2010. 05. 17

Restorative justice theory and practice was a book published in 2007 by HEUNI and written by Dr. Gavrielides.

The book examines the gap between the theory of restorative justice (RJ) and its application in Europe, the U.S and elsewhere. Data were obtained from four international surveys of RJ practitioners, victims, offenders and policy makers using a combination of qualitative methodologies, including...

2010. 04. 30

Ez a dokumentum a West Midlands Probation Area által kibocsátásra kerülő, az elkövetőkkel végzett munka támogatását célzó munkafüzet-sorozat első darabja.

A munkafüzet célja az, hogy a közvetlenül az elkövetőkkel dolgozó szakemberek munkáját különböző instrukciókkal és feladatokkal segítse. A feladatok egyszemélyes vagy kiscsoportos találkozók keretében egyaránt alkalmazhatók; az elkövető-referens dönti el, hogy a körülményeknek megfelelően melyik...

2010. 04. 30

Az előadó 2005 áprilisában, az ENSZ bűnözési kongresszuson megtartott előadásának vázlata magyarul. Az előadásban érintett három téma a közösség szolgálata, a kommunikáció az elkövető és az áldozat közt, illetve emberi...

A közösség szolgálata
Inside Out Trust
•    Számítógépek rendbetétele afrikai országok számára
•    Kerékpárok Romániának
•    Kerekes székek a helyi Vöröskeresztnek
•    Falfestmények a helyi...

2010. 04. 30

Egy, a Nagy-britanniai helyreállító igazságszolgáltatási eljárások során alkalmazott feladat- és kérdéslista magyar fordítása.

Az értékelő lista sorra veszi a helyreállító igazságszolgáltatási eljárás fontosabb lépéseit, segítséget nyújt a különböző kérdések feltevéséhez, útmutatást tartalmaz arra nézve, hogy az áldozat, illetve az elkövető esetében mire kell figyelni egy figyelemmel lenni, milyen témákat kell érinteni egy...

2010. 04. 30

Előadás a Resztoratív Igazságszolgáltatásról, annak Egyesült Királyságbeli gyakorlatáról, nehézségeiről és ai ideális modellről.

Az egyesült királysági modell és a súlyos esetek
•    2004., Home Office (Belügyminisztérium): Útmutató a legjobb gyakorlatokról (alapvető, országos szintű szabályozás)
•    A helyreállító igazságszolgáltatás alkalmazására az áldozat és a tettes ez...

2010. 04. 27

A projekt célja az volt, hogy a fekete és etnikai kisebbségekhez tartozó foglyokkal történő konzultáció alapján a rasszista indíttatású cselekményekre olyan intézményes válaszokat alakítsunk ki, amelyeket nagyobb bizalommal...

A Prison Reform Trust (PRT) tehát először 71 fekete, illetve etnikai kisebbségekhez tartozó fogollyal készített interjút a börtönbeli tapasztalataikról. A PRT feltételezte, hogy a...

2010. 04. 26

A jelentés célja a fiatalkorúakkal foglalkozó igazságszolgáltatási rendszer Észak-Írországban megvalósított reformjának bemutatása, különös tekintettel a Youth Justice Agency of Northern Ireland keretében működő Youth Conference...

Ez a jelentés az észak-írországi Youth Justice Agency (Fiatalkorúakkal foglalkozó igazságszolgáltatási hatóság) által felügyelt Youth Conference Service (Fiatalkorúkkal foglalkozó konferencia-szolgálat) működéséről és eredményeiről nyújt áttekintést. A 2003-ban alakult szolgálat a fiatalkorúak...

2010. 04. 22

This paper is based on a combination of participant-observation within high security prisons in England following my wrongful conviction and study since my release on appeal of research which might help to explain what I...

1. Victims and offenders - Victims and offenders normally come from the same community and often from the same family; they may themselves be both victims and offenders (Sanders and Young, 2007) but they are thrown into a ‘profound . . . uninvited, unhealthy, and deeply resented,...

2010. 04. 22

The process through which serious offenders come to terms with their offending is reflected in Psalm 51 composed 3,000 years ago and parallels the processes through which people come to terms with a variety of stressful events....

1 Changing the way we think about something - Most people are aware of Paul's conversion experience on the road to Damascus even if they are not familiar with the detail of Luke's account of it (Acts 9:1-9) as it has come to represent any sudden conversion...

2010. 03. 10

[Forrás: Az Európai Fórum a Helyreállító Igazságszolgáltatásért szervezet elektronikus hírlevele, 2010 február 22.]

Október 29-én a Prison Reform Trust alapítvány közzétett egy jelentést,melynek címe: Jóvátétel: resztoratív igazságszolgáltatás a fiatalkorúak körében Észak-Írországban. A jelentés elérhető angolul az alábbi

2009. 10. 29

"What I would like to do is briefly review attempts that have been made to introduce restorative practices or programmes into the prison setting."

Most restorative programmes take place outside prison. There are several reasons for this. One is that it is far easier for offenders to make amends if theyare not in prison. Another reason is that restorative justice is often community-based, which means that the programmes work with victims and...

2009. 10. 29

Joanna Shapland writes about JRC, CONNECT and REMEDI, three restorative justice schemes in England and Wales.

Over the last 15 years or so, a number of initiatives involving restorative practices have taken place in prison settings, though there has not been any coherent national strategy. We need to distinguish between restorative justice, which for me embodies discussion between a victim and an offender...