Criminal Justice 2008

hu
RSS
Helyreállító igazságszolgáltatás

Partnerek és támogatók:

   

    

   

  

Az Európai Bizottság „Criminal Justice 2008”
programjának pénzügyi támogatásával

Szakmai fordító partnerünk az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Regisztrálna?

Helyreállító Igazságszolgáltatás a börtönökben: Lynette Parker beszámolója az ENSZ Bűnügyi konferenciájáról

Feltöltve: 2010. 04. 15.

 

2010. április 12-től 19-ig Brazíliában, Salvadorban került sor az ENSZ tizenkettedik bűnmegelőzési és bűnügyi igazságszolgáltatási konferenciájára

A konferencia harmadik napján, április 15-én egy kiegészítő ülés kerül megrendezésre a Friends World Committee for Consultation (Quakers) és a Prison Fellowship International által, mely ülés témája a resztoratív igazságszolgáltatás börtönkörnyezetben történő alkalmazása volt. Az előadások témái a börtönben alkalmazott helyreállító igazságszolgáltatát nemzetközi helyzetének áttekintése, a örtönbeli rasszizmus, és az elítéltek és áldozatok javát egyaránt szolgáló börötnprogramok voltak.

Az első előadást, melynek témája a nemzetközi helyzet áttekintése volt, Marian Liebmann tartotta. Előadásában két tág kategóriát jelölt meg, amelyekben sor kerül a resztoratív igazságszolgáltatás alkalmazására a börtönökben. Az első az “Elkövetői jóvátétel.” Ebbe a kategóriába tartoznak például az alábbiak:

•    Közösségi szolgálat
•    Áldozattudatosság/empátia
•    Áldozat-Elkövető Mediáció/Konferenciák

A helyreállító igazságszolgáltatás a börtönközösségen belüli kapcsolatokkal összefüggésben is használatra kerül. Erre példa:

•    Zsarnokoskodás elleni eljárások
•    Börtönincidensekre adott válaszok
•    Konfliktusok megoldása
•    Mediációs szolgáltatás a börtönszemélyzet részére
•    Resztoratív börtönprojektek

Marian Liebmann elmondta, hogy a fenti programok többet is sikerrel alkalmaznak világszerte. Ennek ellenére olyan fenntarthatósági problémákkal küzdenek, mint a kiinduló támogatás felhasználását követő forráshiány, vagy a szakemberek folyamatos utánpótlásának, illetve a programok fejlődését elősegítő politikáknak a hiánya.
 
A második előadásban Lynette Parker mutatott be két példát a Prison Fellowship International kezdeményezések közül. A Sycamore Tree Project® (Platánfa projekt) olyan elkövetőket és áldozatokat hoz össze, akik között semmilyen előzetes kapcsolat nincs. A börtönkörnyezetben folytatott két órás beszélgetések során beszélnek a bűnözésről, annak hatásáról, a személyes felelősségvállalásról, bűnbánatról, jóvátételről, megbocsátásról, kibékülésről egyaránt. A programot több mint 20 országban alkalmazzák, többségükben folyamatosan. Egy független kutatás kimutatta, hogy a programnak pozitív hatása van az olyan elkövetői attitűdökre, melyek tudottan visszaeséshez vezetnek. Rendszerint a résztvevők is attitűdváltásról és a jóvátétel, a személyes felelősségvállalás iránti nagyobb igényről számolnak be.

A Communities of Restoration (Resztoratív Közösségek) program magát a börtönt igyekszik átalakítani resztoratív elvek segítségével. A nagyjából 12 országban működő, Communities of Restoration programokat a Brazíliában, az Association for the Protection and Aid to the Convicted (Társaság az Elítéltek Védelméért és Segítéséért) szervezet által kifejlesztett APAC methodológia inspirálta. Ez, az APAC módszer néven ismert rendszer átalakítja a klasszikus állami/közösségi kapcsolatrendszert azáltal, hogy az érintett közösségek tagjait bevonja a börtön vezetésének és az elkövetőkkel végzett munka folyamatába. Ez a bevonás ledönti azokat a falakat, melyeket a bezárás emel a közösség és az elítélt közé, és megalapozza az elkövető reintegrációját.

Lynette Parkert Kimmet Edgar követte, a börtönbeli rasszizmust vizsgáló előadásával. Fő célja az volt, hogy megmutassa mekkora szerepet kap a börtönökben a rasszizmus, és javaslatokat tegyen arra nézve, hogyan lehetne a resztoratív gyakorlatokat felhasználni a rasszista incidensekre adott válaszokban. Kimmett javaslatai között szerepelt többek közt az elítéltek bevonása a börtön vezetéséről, a börtönkörnyezet javításáról folytatott egyeztetésekbe.
 
A kiegészítő ülés végén a megközelítőleg 30 fős hallgatóság is bekapcsolódott az eszmecserébe. Sokan érdeklődésüket és lelkesedésüket fejezték ki a helyreállító igazságszolgáltatás, és annak börtönkörnyezetben történő alkalmazása iránt egyaránt.

További információk olvashatóak a konferenciáról angol nyelven a 12th Crime Congress Blog weboldalon.

Megjegyzés: A kiegészítő ülések civil szervezetek által, az ENSZ konferencia különféle „hivatalos” üléseit meghaladóan szervezett találkozók. Bár nem képezik a hivatalos program részét, jelentőségük abban áll, hogy lehetőséget nyújtanak olyan ötletek, és koncepciók megtárgyalására, melyekre a hivatalos ülések során nem kerülne sor.

(Forrás: RJ Online)

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.