Criminal Justice 2008

hu
RSS
Helyreállító igazságszolgáltatás

Partnerek és támogatók:

   

    

   

  

Az Európai Bizottság „Criminal Justice 2008”
programjának pénzügyi támogatásával

Szakmai fordító partnerünk az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Regisztrálna?

Érzékenyítő képzés elítéltek számára a sértetti szempontokról a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben

Feltöltve: 2010. 10. 05.

 

A MEREPS Projekt keretében 2010. szeptember 28-án a Balassagyarmati Börtönben megtartásra került egy felelősségvállalásról, sértetti szempontok felismeréséről szóló egynapos „Zákeus program” 18 elítélt részvételével. A rendezvény célja az érintettek felkészítése és tájékoztatása volt annak érdekében, hogy amikor elindul októbertől a MEREPS kísérleti (Magyarországon elsőként bevezetésre kerülő) börtönmediációs projektje, támogassák a programot és legyenek nyitottak a részvételre.

A MEREPS Projekt keretében szervezett, nemzetközileg The Sycamore Tree Project® néven ismert Zákeus program eredetileg egy  5-8 hetes, börtönön belül lefolytatott program, melynek keretében áldozatok elkövetőkkel (nem a saját elkövetőikkel) találkoznak, és a bűncselekmény hatásairól beszélgetnek, az általa okozott kárról, valamint a jóvátételről.

A program neve a Bibliából származik, Jézus és Zákeus története (lásd a kiemelt részt) ihlette. A Balassagyarmaton tartott programnak nagy részben az alapját is képezte a történet, a résztvevők Zákeus történetén keresztül jutottak el a saját történetükről való beszélgetéshez.

***
Aztán odaért Jerikóba, és végigment rajta. Élt ott egy Zákeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett, és megszólította. „Zákeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zákeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Íme Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négy annyit adok helyette.” Jézus azt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”
(Lukács 19)

***
A program kötetlen ismerkedéssel, majd a fenti történet elmondásával kezdődött. Ezután mind az áldozatok, mind az elítéltek különféle kérdéseket válaszoltak meg a történettel kapcsolatban, párhuzamokat kerestek az elmondott történet és a velük történtek között, elmondták mit tettek volna a történet szereplői helyében. Ezt követően a résztvevők kis és nagycsoportos formában a bűn kihatásairól, valamint a felelősségvállalásról beszélgettek, majd filmvetítést követően szünet következett. A szünet után a résztvevők a sértettel való szembenézésről, a jóvátételről, megbékélésről beszélgettek, majd egyenként megfogalmazták, miben segített nekik a program, mi az, amit tanultak a programban való részvétel során.

A program zárásaképpen Fellegi Borbála, a MEREPS Projektet vezető Foresee Kutatócsoport ügyvezetője vázolta fel mit nyújthat az egyéves kísérleti program a résztvevők számára.

Az egynapos műhelymunka vezetője Katona Csilla facilitátor volt a Magyar Bűnmegelőzési és Börtön Missziós Alapítvány képviseletében, segítőként pedig részt vettek az Országos Kriminológiai Intézet és a Közösségi Szolgáltatások Alapítványának munkatársai.

A program során a szervezők nagyon nagy nyitottságot, motiváltságot, érzékenységet tapasztaltak a résztvevőktől. A résztvevők állításai alapján sokan közülük e képzés előtt korábban sosem gondolkodtak ezeken a kérdéseken. A program sikerességét mutatja az is, hogy számos elítélt jelezte, hogy hajlandó lenne mediációban részt venni sértettjével, ha ehhez a másik oldal is hozzájárul.

 A The Sycamore Tree Project® angol nyelvű szórólapja innen letölthető.

Fájlok:
sycamoretree.pdf

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.