Criminal Justice 2008

hu
RSS
Helyreállító igazságszolgáltatás

Partnerek és támogatók:

   

    

   

  

Az Európai Bizottság „Criminal Justice 2008”
programjának pénzügyi támogatásával

Szakmai fordító partnerünk az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Regisztrálna?

Mi a MEREPS?

A MEREPS betűszó az angol „Mediation and Restorative Justice in Prison Settings”  rövidítése (jelentése szabad fordításban:  Mediáció és Helyreállító Igazságszolgáltatás Büntetés-végrehajtásban).

A Projekt

Ez a magyar vezetés (Foresee) alatt álló nemzetközi konzorcium által végrehajtott európai projekt a mediáció és a többi resztoratív eljárás szerepét és lehetőségét vizsgálja, azonban nem a büntetés kiszabása előtt, hanem börtönkörnyezetben, a súlyos bűncselekmények elkövetőit és áldozatait fókuszba állítva.


A legutóbbi két évtizedben a resztoratív igazságszolgáltatás és intézményei széles körben kerültek befogadásra az európai jogrendszerekben, és számos projekt vizsgálta hatásukat az áldozatokra, elkövetőkre, és közösségekre. Azonban ezen projektek többsége a resztoratív igazságszolgáltatás ítélethozatal előtti szerepére koncentrált, mint lehetséges elterelő módszerre a kevésbé súlyos bűncselekmények esetében, annak ellenére, hogy kutatások bizonyították, hogy a resztoratív intézmények a súlyos bűncselekmények esetében képesek leginkább pozitív hatásukat kifejteni és látványos eredményt elérni.


A projekt az érintett országok kutatói, szakemberei, jogalkotói, bűnügyi jogászai bevonásával interszektorális, interkulturális, interdiszciplináris párbeszédet és közös munkát igyekszik létrehozni. A projekt egyaránt magában foglal elméleti és gyakorlati kutatást, valamint helyszíni vizsgálatokat.


Mint az a fentiekben is kifejtésre került, a projekt fő célja feltérképezni a mediáció és a resztoratív gyakorlatok börtönökön belüli alkalmazásának lehetőségét.

A további célok között szerepel annak vizsgálata, hogy ezek az eljárások hozzájárulnak-e az áldozatok segítéséhez, az elkövetők felelősségvállalásához, a bv. személyzet és az elítéltek konfliktusainak hatékonyabb feloldásához, és az elítéltek társadalmi reintegrációjához szabadulásuk után.

A helyreállító igazságszolgáltatás eszközeinek börtönkörnyezetben történő tesztelése lehetőséget nyújt hatékonyságuk vizsgálatára a legsúlyosabb bűncselekmények esetében is.
 
A Projekt célja:

Empirikus kutatással és kísérleti programmal hazai és nemzetközi szinten:

 • megvizsgálni a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazhatóságát a büntetés-végrehajtási rendszerben;

 • feltérképezni a bv. személyzet, az elítéltek és a lakosság ezzel kapcsolatos attitűdjeit;

 • képzést nyújtani az igazságügyi és bv. személyzet számára az alkalmazható börtön-mediációs szolgáltatásokról

 • kidolgozni a működő technikákat (mediáció, facilitáció, körök, egyéb resztoratív technikák stb.), a jó gyakorlatokat és a sztenderdizálható eljárásokat, valamint

 • elősegíteni az érintett szakemberek közötti tapasztalat- és információcserét, valamint a jövőbeni együttműködéseket.


Megközelítés és metodológia

A projekt keretén belül folytatott kutatás három alapon nyugszik, az interjú alapú felmérésen, csoporttalálkozókon és helyszíni vizsgálatokon. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a szakemberek egyaránt információt szerezzenek a projekt elméleti és gyakorlati jellemzőiről, és kialakításra kerüljön egy megfelelő gyakorlat. A három módszer egyensúlyban tartásával mindegyik módszer a maga erősségével segíti a börtönbeli resztoratív folyamatok lehetőségeinek felmérését, és a háttérfolyamatokat. 


Módszerek:

 • mélyinterjúk és csoporttalálkozók bv. személyzet, fiatal- és felnőttkorú elkövetők, áldozatok, büntetőjogászok, jogalkotók és egyéb kulcsszereplők részvételével annak feltérképezése céljából, hogy hogyan viszonyulnak a resztoratív igazságszolgáltatáshoz (az áldozatokkal készített interjúk megvalósíthatósága függ személyes adataik hozzáférhetőségétől)

 • helyszíni vizsgálat és kutatás, úgy mint:

  • a bv. személyzet figyelmének felhívása a resztoratív lehetőségekre        emelt szintű képzés a resztoratív technikák börtönbeli használatára

  • pilot projektek szervezése és kiértékelése a hatékonyabb vitarendezés érdekében

Előnyök:

A projekt kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező országok kiértékeljék gyakorlatukat, és meghatározzák a jövőbeli fejlődés irányát, ugyanakkor segíthet Magyarországnak egy minőségi pilot projekt kivitelezésében, és bizonyítékokkal alátámasztott ajánlások útján hozzájárulhat a resztoratív igazságszolgáltatás börtönkörnyezetben történő alkalmazásának bevezetéséhez (jogi és intézményi szempontból egyaránt.

Ezen felül a különböző országokból származó adatok együttes feldolgozása komoly előnyökkel járhat. Többek között ilyen előny annak bebizonyítása, hogy nem csak a „keleti” országok tanulhatnak a „nyugatiaktól”, hanem a kölcsönös tanulási folyamatok, és a legjobb gyakorlatok megosztása egymással mindkét régiónak segítségére lehet resztoratív eljárásokat illető politikáik fejlesztésében.

Főbb projektesemények 2009-2012:

 

Esemény

Helyszín

Időpont

Tanulmányút az Egyesült Királyságba

London, UK

2009

Kutatás (GER, HUN, UK)

GER, HUN, UK

2009-2010

A European Forum által szervezett nemzetközi értekezlet

Bilbao, ESP

Június 2010

Pilot projekt a resztoratív gyakorlatok tesztelésére börtönkörnyezetben

HUN,GER

2010-2011

Szakértők Találkozója

Budapest, HUN

Január 2012

Zárókonferencia

Budapest, HUN

Január 2012

MEREPS weboldal

www.mereps.foresee.hu

Folyamatos

A projekt magyar nyelvű szórólapja innen letölthető.