Criminal Justice 2008

hu
RSS
Helyreállító igazságszolgáltatás

Partnerek és támogatók:

   

    

   

  

Az Európai Bizottság „Criminal Justice 2008”
programjának pénzügyi támogatásával

Szakmai fordító partnerünk az Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Regisztrálna?

Összefoglaló a MEREPS projekt zárókonferenciájáról

Feltöltve: 2012. 02. 09.

 

A „Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban” (MEREPS) című projekt háromnapos zárókonferenciája 2012. január 17. és 19. között került megrendezésre a Foresee Kutatócsoport és az Országos Kriminológiai Intézet szervezésében.

Lezárult a Foresee Kutatócsoport vezetésével és az Országos Kriminológiai Intézet szakmai irányításával folytatott nemzetközi kutatás, a „Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban”  (MEREPS), melynek célja a Magyarországon büntetőügyekben – jelenleg az elsőfokú ítéletig – alkalmazható mediáció és egyéb, resztoratív szemléletű konfliktuskezelő eljárások lehetőségeinek vizsgálata a börtönök falain belül. A három éven keresztül zajló kutatásból kiderült, hogy a helyreállító szemlélet és a konstruktív konfliktuskezelés eszköztárának alkalmazása a börtönlakók eseteiben is hatékony eszköz lehetne. A nemzetközi kutatás lezárásaként 2012. január 17. és 19. között zajlott Budapesten a MEREPS projekt nagy szakmai érdeklődésre számot tartó „Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás” című háromnapos zárókonferenciája, a Foresee Kutatócsoport és az Országos Kriminológiai Intézet szervezésében. A szakmai program két napjának a Magyar Bíróképző Akadémia adott otthont. A rendezvényen több mint 120 hazai és nemzetközi szakember vett részt.

A kutatás eredményei

A konferencián dr. Barabás Tünde, az OKRI osztályvezetője, a projekt szakmai vezetője kiemelte, hogy a két hazai börtönben (Balassagyarmat – felnőttek, és Tököl – fiatalkorúak) – az elítéltek és a személyi állomány körében – végzett empirikus kutatási eredmények azt mutatják, hogy a sértett és elkövető találkozása börtönkörülmények között különösen kényes kérdés, amely azonban jelentős eredményeket hozhat mind az elkövető reintegrációja, mind pedig a sértett megnyugvása szempontjából. Elsősorban a felnőtt elítéltek körében javasolható, azokban az esetekben, amikor a találkozás szándéka mögött őszinte megbánás húzódik meg. Ennek felismerése a szakemberek feladata. A fiatalkorú elítéltek körében, koruk és szocializációs problémáik miatt jellemzően ritkább a megbánás, a bocsánatkérés valódi szándéka, így körükben elsősorban más jóvátételi megoldások alkalmazandók, mint például a közösség számára nyújtott munka.

Dr. Fellegi Borbála, a nemzetközi konzorcium vezetője, a Foresee Kutatócsoport ügyvezetője beszámolt arról a felnőtt korúak körében folytatott helyreállító kísérleti programról, amit a Foresee Kutatócsoport a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben működtetett az elmúlt egy évben Negrea Vidia pszichológus facilitátor segítségével. Ennek során kiderült, hogy jelenleg Magyarországon elsősorban a börtön belső konfliktusaiban van helye a helyreállító szemlélet alkalmazásának (például a fogvatartottak közötti ún. zárkakonfliktusok kezelésében), illetve a fogvatartottak családtagjaikkal való kapcsolatainak erősítésében, különös tekintettel a szabadulást megelőző időszakban. A MEREPS kísérleti börtönmediációs projektjének számos esete bizonyította, hogy a mediáció, vagy egyéb resztoratív technikák (pl. konferencia-módszer), amelyek során egy pártatlan fél (általában egy külső szakember egy facilitátorrá kiképzett börtönszemélyzeti taggal párban) segíti a feleket a megbeszélésben, hatékonyan hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek feltárják szükségleteiket, érdekeiket, felelősséget vállaljanak tetteikért, és közösen keressék a mindenki számára megnyugtató megoldást.

A konferencia

A „Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban” (MEREPS) című projekt  háromnapos zárókonferenciája 2012. január 17. és 19. között került megrendezésre a Foresee Kutatócsoport és az Országos Kriminológiai Intézet szervezésében. A szakmai program első napján a résztvevők a Balassagyarnati Fegyház és Börtönben tettek látogatást, második és harmadik napjának pedig a budapesti Magyar Bíróképző Akadémia adott otthont. A rendezvény 120 fő, 22 külföldi (amerikai, kanadai, angol, ír, német, svájci, belga, portugál, román és finn) és több mint 100 magyar szakember részvételével valósult meg. A konferencián számos szakma képviseltette magát; a büntető eljárásban, a büntetés-végrehajtásban, az áldozatsegítésben dolgozó szakemberek mellett, kutatók, pszichológusok, tanárok, mediátorok és resztoratív módszerekkel dolgozó szakemberek is nagy számban vettek részt.

A konferencia alaptémáját, azaz a resztoratív módszerek büntetés-végrehajtási intézményekben történő alkalmazhatóságának ügyét a rendezvény során sok szempontból, számos szakma nemzetközi és hazai jeles képviselője vitatta meg az interdiszciplinaritás jegyében. A konferenciát életre hívó MEREPS projekt eredményeinek bemutatásán túl megismerkedhettek a résztvevők az aktuális elméleti trendekkel és a nemzetközi és hazai kutatások eredményeivel, de nagy hangsúlyt kapott más hazai és nemzetközi gyakorlatok tapasztalatainak megosztása és az interaktív szakmai dialógusok elősegítése is. A rendezvény zárónapján a büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberek szemszögéből kaphattunk áttekintést az aktuális eredményekről és kihívásokról.

Tanulmánykötet

A résztvevők a konferencia első napján térítésmentesen átvehették a „Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás” címmel megjelent, a MEREPS projekt nemzetközi és hazai tapasztalatait összefoglaló tanulmánykötetét , amely márciustól magyar és angol nyelven is letölthető lesz a www.mereps.foresee.hu honlapról. A konferencia zárónapján minden résztvevő oklevelet vehetett át.  

Börtönlátogatás Balassagyarmaton (január 17.)

A három napos rendezvény a projektben résztvevő Balassagyarmati Börtön és Fegyház látogatásával indult, amelyen 20 külföldi és 15 magyar érdeklődő vett részt. Az érdeklődőket dr. Budai István parancsnok fogadta Magyarország legidősebb börtönében, aki az intézménylátogatás kapcsán bemutatta a börtön történetét, mindennapi életét és beszámolt a fogvatartottak életminőségének javítását, reintegrációját és a közösségi jóvátételt célzó korábbi és aktuálisan zajló projektekről. A látogatóknak alkalmuk nyílt megtekinteni a fogvatartottak celláit, tanulóhelyiségeit és egy éppen zajló fazekas foglalkozást is, ahol a fogvatartottak által készített gyertyatartókkal ajándékozták meg a látogatókat. Különösen maradandó emléket nyújtott a börtön kápolnájának megtekintése, amelynek freskói egy sikeresen lezajlott kezdeményezés keretében a fogvatartottak közreműködésével civil festőművész vezetésével készültek. A kápolnában az irgalmas szamaritánus bibliai történet ihlette lélekemelő rockopera előadást mutattak be a fogvatartottak, Fellegi Ádám zongoraművész vezetésével.

Nemzetközi konferencia a Bíróképző Akadémián (január 18-19.)

Bevezető plenáris előadások: a MEREPS projekt nemzetközi tapasztalatai

A szakmai program első napját a MEREPS projekt egyik megálmodója, Dr. Fellegi Borbála, a Foresee Kutatócsoport ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki 2008-ban Dr. Barabás Tündével, az OKRI kutatójával együtt dolgozta ki a projekt alapjait. A megnyitót Csóti András, a BVOP megbízott parancsnokának és Dr. Bánhegyi Gergely, a Magyar Bíróképző Akadémia igazgatójának köszöntője követte.

A délelőtti programok sorát Prof. Alison Liebling, a Cambridge-i Egyetem kriminológus professzora nyitotta meg. A professzor évtizedes börtönkutatásainak eredményeit foglalta össze, amelyek számos ponton megerősítették a resztoratív célkitűzések legitimitását.
A Karolien Mariën (European Forum for Restorative Justice) által vezetett első kerekasztal beszélgetés témája a MEREPS projekt eredményeinek bemutatása volt. Az angol tapasztalatokat
Dr. Theo Gavrielides, az Independent Academic Research Studies igazgatója foglalta össze, a német megvalósításról Prof. Arthur Hartmanntól (Institute for Police and Security Research, Hochschule für Öffentliche Verwaltung) hallhattunk, míg a magyar eredményeket az Országos Kriminológiai Intézet képviseletében Dr. Barabás Tünde és Dr. Windt Szandra mutatták be.

Prof. Alison Liebling előadása letölthető innen.
Dr. Theo Gavrielides előadása letölthető innen.
Prof. Arthur Hartmann előadása letölthető innen.
Dr. Barabás Tünde és Dr. Windt Szandra előadása letölthető innen.

Délutáni workshopok: hazai és nemzetközi gyakorlatok

Délután két workshop közül választhattak az érdeklődők. A nemzetközi műhely a helyreállító igazságszolgáltatás és a mediáció börtönben történő alkalmazási lehetőségeit tárgyalta Dr. Theo Gavrielides vezetésével. Az interaktív workshopon a résztvevők által feltett kérdések mentén átfogó képet kaptunk a különféle nemzetközi gyakorlatokról, jogszabályi háttérről, trendekről és kihívásokról. Prof. Arthur Hartmann a német, Ms. Karolien Mariën a belgiumi, Dr. Theo Gavrielides az angol és Tania R. Petrellis segítségével a kanadai resztoratív gyakorlatok világába nyertünk betekintést, valamint Jerry Hancock tiszteletes egy amerikai programról számolt be a Prison Ministry Projekt tapasztalatain keresztül. A workshop különösen nagy lehetőség volt a magyar szakemberek és érdeklődők számára, hogy első kézből halljanak a nemzetközi resztoratív terepen dolgozók tapasztalatairól. A fentieken túl közös beszélgetés folyt a közösség szerepének értelmezéséről, az áldozatok helyéről és a fenntarthatóság problematikájáról a helyreállító eljárásokban.

A Wágner János által vezetett „Jó-gyakorlatok, közös tapasztalatok a magyar büntetés-végrehajtásban” című másik délutáni workshop azokat a hazai és külföldi érdeklődőket várta, akik a MEREPS projekt mellett más hazai resztoratív programok, gyakorlatok megismerését tűzték ki célul. A Belügyminisztérium képviseletében Batizi Ildikó foglalta össze a TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001 kiemelt projektjének tapasztalatait, amely az Elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és intenzív utógondozási modelljének kialakítása című alprojekthez kapcsolódtak. Szegő Dóra a Foresee Kutatócsoportot képviselve a MEREPS projekt egy éves börtönmediációs kísérletének eredményeit tekintette át kutatói szemmel. Végül Wágner János, a Partners Hungary mediátora foglalta össze a 8 büntetés-végrehajtási intézményben tartott mediációs tréning tapasztalatait és a projekt hosszútávú eredményeit. Az előadásokat élénk interaktív beszélgetés követte. A vita érintette a büntetés-végrehajtási bírák kiemelt igényét a pszichológusi és egyéb segítő szakmákra a börtönön belül. Megvitatásra került továbbá a bv-n belüli mediáció gyakorlatának számos kérdése, azaz, hogy ki, hogyan és milyen feltételek megléte esetén tudna mediációs szolgáltatást nyújtani fenntartható módon a börtön falain belül.  

Karolien Mariën előadása letölthető innen.
Prof. Arthur Hartmann előadása letölthető innen.
Szegő Dóra előadása letölthető innen.
Batizi Ildikó előadása letölthető innen.
Wágner János előadása letölthető innen.

Fókuszban az áldozatok

A nap érzelmi csúcspontja az angol újságíró, Marina Cantacuzino előadása volt, aki egy megható rövidfilm felvezető után beszélt a The Forgiveness Project elnevezésű kezdeményezésben fogvatartottakkal folyó munkájáról, amely projekttel különösen súlyos bűncselekmények (emberölés, terrorizmus stb.) áldozataival, hozzátartozóikkal és elkövetőivel dolgozik, keresve a megbocsátás és megnyugvás lehetőségeit az érintett szereplőkkel. Ahogy Marina Cantacuzino elemezte előadásában, a megbocsátás elsősorban nem a másiknak, hanem magunknak segíthet abban, hogy a múlt tragédiájának terhe többé ne lengje be jelenünket és jövőnket. Ahogy fogalmazott: „Megbocsátás az, amikor feladod azon reményed, hogy a múlt másképpen is történhetett volna.”(pontos fordítás: Forgiveness means giving up all hope for a better past) Az ülést vezető Negrea Vidia (IIRP tréner, KIMISZ áldozatsegítő pszichológus) ezután kiscsoportos munkára buzdította a résztvevőket annak érdekében, hogy megvitassák a megbocsátás szerepének fontosságát a resztoratív eljárásokban és nem utolsósorban saját életükben.

Esti koncert

A nap méltó zárását egy különleges kulturális program nyújtotta. A meghívott cigány autentikus zenekar, a csobánkai testvérekből álló Terne Phrala koncertje az egész napos szellemi kalandozás után a közönség szívének húrjait pengette meg, különösen nagy sikerrel.  
A szakmai kapcsolatok további építését közös vacsorán folytatták a résztvevők.

Fókuszban a büntetés-végrehajtás

A konferencia zárónapja a büntetés-végrehajtásban dolgozó szakembereket szólította meg. A délelőtti plenáris ülés a magyar projekt két tapasztalt trénerének beszámolójával kezdődött, amelyet a Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekciójának elnöke, Dr. Hatvani Erzsébet vezetett. Az Egyesült Királyságból érkező resztoratív szakember, mediátor, tréner és kutató, Dr. Marian Liebmann, aki a projekt megkezdése előtt háromnapos mediációs képzést tartott a balassagyarmati és a tököli börtön személyzetének, előadásában átfogó és nemzetközi képet nyújtott a resztoratív technikák számos alkalmazási módjáról a börtönökben, a világ számos országában. Negrea Vidia a KIMISZ áldozatsegítő pszichológusa és resztoratív tréner a MEREPS projektben tréneri, mediátori és szupervizori minőségben segítette a Balassagyarmati Börtönben folytatott munkát. Előadásában a magyarországi tapasztalatokat és kihívásokat a tőle megszokott hitelességgel és szakértelemmel ismertette.

Dr. Marian Liebmann előadása letölthető innen.
Negrea Vidia előadása letölthető innen.

Miért pont én? – Will és Peter története filmen

A délelőtti kerekasztal meghívott előadói a MEREPS projektben résztvevő büntetés-végrehajtási intézmények igazgatói és munkatársai voltak, akik a projekt tapasztalatairól első kézből tudtak beszámolót nyújtani BV-s szemszögből. A plenáris ülés moderátora az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetője és a MEREPS program egyik vezetője, Dr. Barabás Tünde volt. Az ülés felvezetéseként a közönség megtekinthette az angol „Miért Pont Én?” (Why me?) áldozatsegítő szervezet kisfilmjét, amelyben a szervezet alapítója, Will Riley meséli el, hogy hogyan lett egy betöréses rablás áldozata. A film különlegessége, hogy Will a betörés tettesével, Peterrel közösen meséli el a történetet, akivel először egy resztoratív konferencián találkozott, s később ennek hatására hívta életre a resztoratív igazságszolgáltatás módszerét támogató szervezetét.

Plenáris előadások: resztoratív szemlélet a börtönparancsnokok szemével

A film után a Balassagyarmati Fegyház és Börtön képviseletében a parancsnok, dr. Budai István és Kovács Mihály osztályvezető tartottak előadást. A Parancsnok Úr a börtön bemutatása után beszámolt a korábbi és aktuálisan zajló resztoratív szemléletű projektekről, míg az osztályvezető úr a MEREPS projekt sikereit és kihívásait részletezte. Tóth Tamás a Tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének parancsnoka az intézmény profiljának bemutatása után beszámolt a projekt fogadtatásáról, valamint a konferencia tárgyához személyes tapasztalatokkal is kapcsolódott. A kerekasztal végén lehetőség volt a két intézmény nevelőtisztjeihez is kérdéseket intézni a projekt megvalósulása kapcsán. Általában elmondható, hogy mind az előadók által bemutatott statisztikák, mind a nevelőtisztek személyes véleménye alapján a resztoratív módszerek alkalmazása egyértelmű szerepet játszik a zárkakonfliktusok számának csökkenésében, és mindkét parancsnok kiemelte a civil szakértők és szervezetek bevonásának jótékony hatását.

dr. Budai István előadása letölthető innen.
Kovács Mihály előadása letölthető innen.

Fókuszban a fiatalkorú elkövetők

A konferencia utolsó programpontjaként szereplő délutáni plenáris ülés a résztvevők java részének részvételével lankadatlan érdeklődéssel zajlott tovább, a konferencia szervezője Dr. Fellegi Borbála vezetésével. Az első előadó Szarka Attila, az Aszódi Javítóintézet igazgatója a fiatalkorú bűnelkövetők sajátosságaira hívta fel a figyelmet, majd egy eset bemutatásával követte végig egy konfliktus útját az Intézetben. A konferenciát záró előadást Prof. Dr. Ruzsonyi Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Büntetés-végrehajtási Tanszék tanszékvezető tanára tartotta, amelyben összefoglalta a resztoratív börtöngyakorlatok lehetséges útjait. A háromnapos rendezvény zárásaként a résztvevők nemcsak írásban, hanem az interaktív szellemiséget megtartva szóban is adhattak visszajelzést.  A nagy számban kitartó közönség tagjai személyes és szakmai véleményüket fogalmazták meg a témában.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter előadása letölthető innen.

Tanulságok, visszajelzések

Bár a konferencia során mottóként vonult végig a kör négyszögesítéséről és a háromszög gömbösítéséről szóló metafora, jelezve a resztoratív módszerek és a börtönterep házasításának számos nehézségét, egyetértés volt a résztvevők között abban, hogy fontos és szükséges ezeknek az eszközöknek az alkalmazása a büntetés-végrehajtás falain belül. A MEREPS kutatás és kísérleti program eredményei megmutatták, hogy kulcsfontosságú a börtönszemélyzet számára segítséget adni abban, hogy a „jutalmazás-büntetés” dimenzió mellett egyéb, helyreállító szemléletű módszereket is alkalmazni tudjon a fogvatartottak felelősségvállalásának és megállapodásainak elősegítése érdekében. A börtönszemélyzet leterhelt, állandó erőforrás-hiánnyal küzd Magyarországon. Ezért lenne kiemelt fontosságú, hogy olyan technikákat alkalmazzanak, amelyekkel békés úton, partneri együttműködéssel tudnak megoldást találni a feszültségek oldására, és a konfliktusok rendezésére.

A visszajelzések megerősítik, hogy a konferencia egyedülálló fórumot teremtett a hazai és külföldi tapasztalatok megismerésére és cseréjére, az érintett szakmák összehozására, a párbeszéd és az együttgondolkodás megindítására. Az értékelő kérdőívek eredményei alapján a résztvevők 82 százaléka úgy nyilatkozott, hogy új információkkal gazdagodott, 98 százalékos volt a programmal és a szervezéssel való elégedettség. A magyar résztvevők nagy számban emelték ki pozitívumként a külföldi tapasztalatok megismerésének lehetőségét valamint azt, hogy az elméleti ismeretek mellett gyakorlati tudásra is szert tettek. A konferencia erősségének tartották többek között „a többszempontú megközelítést, a folyamat résztvevőinek többszintű megismerését” (tanuló), „fogodzót adott olyan helyzetekre, amik eddig megoldhatatlannak látszodtak” (bíró), „a családi döntéshozó konferenciáról szóló ismereteket” (bíró), „az áldozatokkal kapcsolatos munkáról szóló információkat” (civil szervezet képviselője, pártfogó), „gyakorlati tanácsokat, tapasztalatokat” (büntetés-végrehajtás), „kapcsolatépítés” lehetőségét (mediátor). A visszajelzők közül többen kiemelték, hogy a konferencián való részvétel motiváló, inspiráló vagy megerősítő hatással bírt számukra.

A konferencia teljes programja itt megtekinthető.

A konferencián készült fotók itt megtekinthetők.

Nincsenek üzenetek

A hozzászóláshoz kérjük, jelentkezzen be.